BM-logo-transformed-removebg-preview_50

Ohtlike kaupade vedu

Ohtlike kaupade vedu

Meie ettevõttel on vajalikud load ohtlike kaupade (kõik ADR-klassid 1-9) vedamiseks maismaal, merel ja õhus. Lastide märgistamiseks vajalike kleebiste tootmine ja tarnimine. Transporditavate kaupade sertifikaatide koostamine ja väljastamine. Ilma nende sertifikaatideta ei tohi vedada kaupu alates ilutulestikust kuni hügieenitoodeteni. Agressiivsete kemikaalide vedu paakkonteinerites ja paakautodes. Lastide märgistamine ohuklassidele vastavate kleebistega.

etEstonian