BM-logo-transformed-removebg-preview_50

Transport av farlig gods

Transport av farlig gods

Selskapet har de nødvendige lisensene for transport av farlig gods (alle ADR-klasser fra 1 til 9) til lands, til sjøs og i luften. Produksjon og levering av klistremerker for merking av last. Utarbeidelse og utstedelse av sertifikater for transportert gods. Ingen varer, fra fyrverkeri til hygieneprodukter, kan transporteres uten disse sertifikatene. Transport av aggressive kjemikalier i tankcontainere og tankskip. Merking av last med klistremerker i henhold til fareklassene.

nb_NONorwegian