Överdimensionerad last

Transport av överdimensionerat gods

Transport av överdimensionerat gods kräver en hel del kunskap och expertis. Genom att anpassa olika transportupplägg kan vi sänka kostnaderna avsevärt. Tillstånd och kunskap om de restriktioner och priser som gäller i varje enskilt land gör att vi kan optimera transportvägen och kostnaden så mycket som möjligt.

sv_SESwedish