Försäljning av containrar och tankar - Baltic Marine
Försäljning av containrar och tankar
Certifierade (ISO) 10 000 till 36 000 l behållare för olika behov
Priser från 6000 euro

Försäljning av sjöcontainrar och tankar

Vi säljer olika typer av sjöcontainrar och tankar. Nya och begagnade containrar efter kundernas behov.

20"/40"/40HQ för torrlagring
20"/40"/40HQ kylcontainrar som håller temperatur mellan -25 °C och +25 °C.
Tankcontainrar / tankar för förvaring av flytande, gasformigt och farligt gods.

ISO-certifikat
ISO-certifikat
Multimodala behållare
Multimodala behållare
Från 10 000 till 35 000 l
Från 10 000 till 35 000 l
Kylda och uppvärmda
Kylda och uppvärmda
Enligt särskilda behov
Enligt särskilda behov

Typer av containrar och tankar

Sjöcontainrar

Vi säljer olika typer av sjöcontainrar. Nya och begagnade containrar efter kundernas behov.

20"/40"/40HQ för torrlagring
20"/40"/40HQ kylcontainrar som håller temperatur mellan -25 °C och +25 °C.
Tankcontainrar / tankar för förvaring av flytande, gasformigt och farligt gods.

Containermått:

20" 5,9*2,35*2,40m
40" 12,03*2,35*2,40m
40HQ 12,03*2,35*2,70m 

IBC containrar finns i Klaipėda, Litauen

Sjöcontainrar
Tankar med skiljeväggar
Denna typ av containrar är avsedd för produkter med stor specifik vikt som transporteras när tanken är under 80 % full. 80 % klassificeras som ”den minimala fyllnadsnivån” men skiljeväggarna installerade i dessa containrar säkerställer innehållets stabilitet under transport. Dessa containrar kan vara utrustade med värmesystem inklusive ång-, varmvatten- och termostatstyrda elektriska värmesystem samt kylsystem.
För livsmedelsprodukter
För livsmedelsprodukter
För olja
För olja
För bränsle
För bränsle
Tankar med skiljeväggar
Tankcontainrar
Tankcontainrar är avsedda för transport av både mycket rena och mycket frätande produkter. Dessa containrar är belagda och har ytterligare säkerhetssystem, till exempel utrustning för detektering av produktens nivå och överfyllnadsskyddssystem och vissa containrar är utrustade med GPS-spårningssystem. Vanlig tankutrustning inkluderar PTFE, gummi och fenolharts tillsammans med olika ventilkonfigurationer – på så sätt kan tankarna uppfylla specifika krav på lastning och lossning.
För livsmedelsprodukter
För livsmedelsprodukter
För olja
För olja
För bränsle
För bränsle
Tankcontainrar
Uppvärmda tankar
Uppvärmda tankar. Vissa produkter måste värmas upp under transport så dessa containrar är utrustade med ång-, vatten- eller elvärmesystem. Med tanke på vissa produkters känslighet för även de minsta temperaturfluktuationerna är värmesystemen installerade i denna typ av containrar särskilt exakta.
För livsmedelsprodukter
För livsmedelsprodukter
För olja
För olja
För bränsle
För bränsle
Uppvärmda tankar
Kylda containertankar
Kylda containertankar. Användning av dessa tankar för säker transport av farmaceutiska produkter, fruktjuicer, mjölk och allmänna vätskor har godkänts av den internationella lagstiftande myndigheten. Kylning utförs genom att säkerställa cirkulation av saltlösning eller syntetisk olja runt de yttre rören.
För livsmedelsprodukter
För livsmedelsprodukter
För olja
För olja
För bränsle
För bränsle
Kylda containertankar
Bränsletankar
Mobila tankar - tankar utformade för att lagra diesel.
För dieselbränsle
För dieselbränsle
Bränsletankar
Vår förmåga och erfarenhet övervinner till och med de största utmaningarna. Se för dig själv!

Information om ”ISO containersystem” T ”kodsystem” finns här.

 

Certifikat

Vår förmåga och erfarenhet är bekräftad av kvalitetscertifikat